Pallia Zorgbureau

Pallia Zorgbureau biedt excellente thuiszorg in “het Westland” waaronder verpleging, verzorging en begeleiding en aanvullende zorgpakketten. Pallia Zorgbureau is een krachtige partner in de zorg die, met menselijke betrokkenheid en doortastendheid, kwalitatief hoogwaardige thuiszorg levert.

Verpleging & Verzorging

Wanneer u voor een korte of langere periode hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging of bij verpleegkundige handelingen kunnen onze verzorgenden en verpleegkundigen u helpen en ondersteunen. Of het nu gaat om hulp bij douchen en aankleden, het innemen van medicatie, wondverzorging, injecties, katheter- stomazorg of toedienen van zuurstof, beademing, onze gekwalificeerde medewerksters bieden u de juiste zorg in uw eigen huis en op een vast tijdstip. Op deze manier kan u zelf uw eigen dag blijven indelen zoals u altijd gewend bent.

Begeleiding

Wanneer u ondersteuning nodig heeft om uw dag in te delen of hulp wenst bij het regelen of begeleiden naar activiteiten kunt u een beroep doen op onze deskundige medewerksters. Wij hebben gespecialiseerde medewerksters in dienst die kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking kunnen begeleiden.

Palliatieve zorg

Deze zorg is voor mensen in hun allerlaatste levensfase. Dankzij de liefdevolle en professionele zorg van Pallia Zorgbureau kunnen we onze cliënten en hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden. Al naar gelang de situatie en de wensen varieert de zorg van enkele momenten per dag tot de aanwezigheid van 24 uur.

Huishoudelijke zorg

Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij uw huishoudelijke werkzaamheden kunnen we u helpen bij het schoonmaken van uw huis, de was verzorgen, afwassen, strijken, boodschappen halen, maaltijdbereiding, zorg en aandacht voor uw kinderen. Daarbij gaan we uit van uw persoonlijke situatie en u geeft aan wat u graag wilt en wat u belangrijk vindt. We werken zo veel mogelijk op de manier waarop u dat gewend was. We werken met een vaste medewerkster die aan u gekoppeld wordt en die ook op een vast tijdstip bij u komt werken.

De cliënt centraal

De cliënt staat centraal in onze zorg- en dienstverlening. Pallia Zorgbureau wil met de zorgverlening een cliënt helpen om beter en langer zelfstandig te kunnen functioneren in de eigen thuisomgeving met de eigen normen en waarden.

Kwalitatieve en cliëntgerichte zorg

Pallia Zorgbureau staat voor kwalitatieve en cliëntgerichte zorg. Ons doel is een tevreden cliënt (en zijn omgeving). Pallia Zorgbureau bouwt samen met de cliënt een vertrouwensrelatie op welke gebaseerd is op gelijkwaardigheid, inlevingsvermogen en professionaliteit.

De naam Pallia komt van het Latijnse woord “Pallium” en dat betekent “Mantel”.

Mantel

Pallia Zorgbureau wil hiermee aangeven dat de zorg die wij bieden als een mantel om iemand heen moet sluiten. Het is beschermend, geeft warmte, maar iemand heeft zelf de regie om de mantel open te doen of te sluiten.

Verzorging, verpleging of begeleiding

Cliënten willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving, ook als men ouder wordt of wanneer men plotseling verzorging, verpleging of begeleiding nodig heeft.

Een tevreden cliënt

Een tevreden cliënt (en zijn omgeving) is iemand die ondanks zijn of haar beperkingen in staat is om:

  • Zijn of haar eigen levensstijl te behouden.
  • Zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk in eigen woonomgeving te blijven wonen.
  • Gestimuleerd wordt te participeren in de samenleving waaronder zijn sociale netwerk.