Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Pallia Zorgbureau behartigt belangen van de cliënten die van Pallia Zorgbureau thuiszorg ontvangen - in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) - het formele cliëntmedezeggenschapsorgaan.

Gemeenschappelijke cliëntbelangen
De overlegpartner is de directeur van Pallia Zorgbureau. Deze Raad behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen binnen Pallia Zorgbureau zoals:
  • Thuiszorg, verpleging en verzorging
  • Onderdak en dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie
  • Begeleiding van volwassenen en kinderen
De Raad

De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de (beleids)aangelegenheden die de zorg voor cliënten direct aangaan (in overeenstemming met de WMCZ) en kan behoeften van cliënten signaleren.