Financiering zorg

Pallia Zorgbureau kan alle zorg bieden die u nodig heeft en wordt op verschillende manieren gefinancierd:

Zorgverzekeringswet (ZvW)

Vanuit uw zorgverzekering kan de wijkverpleegkundige van Pallia Zorgbureau een indicatie stellen voor verpleging en verzorging. De financiering loopt dan direct via de zorgverzekeraar. Deze zorg is in een aantal situaties ook om te zetten in een PGB.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg wordt de indicatie gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Pallia Zorgbureau heeft een contract met het Zorgkantoor en kan deze zorg bieden via Zorg in Natura of via een PGB.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voor Begeleiding Groep vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt de indicatie gesteld door de zorgconsulente van de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met de zorgtoewijzing van de Gemeente Westland.

Particuliere zorg

Als u behoefte heeft aan meer zorg, buiten de aan u toegekende indicatie, of u komt niet in aanmerking voor een indicatie, dan kan de zorg bij Pallia Zorgbureau particulier bijgekocht worden.

Een combinatie van deze financieringswijzen is bij Pallia Zorgbureau ook mogelijk.

Pallia Zorgbureau adviseert en ondersteunt u graag bij de aanvraag van uw indicatie.