HKZ gecertificeerd

Pallia Zorgbureau is gecertificeerd voor de HKZ-normering

Pallia Zorgbureau wordt door een onafhankelijke instantie getoetst op kwaliteit. Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, wordt er een HKZ-certificaat gegeven. Pallia Zorgbureau is in het bezit van een HKZ-certificaat en wordt jaarlijks getoetst op de kwaliteit van de zorginstelling. Dit houdt in dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft en dat wij voortdurend werken aan kwaliteit.

Tevreden klanten

We zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties. Dit doen wij door ons aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, daar afspraken over te maken en onze afspraken op een verantwoorde manier na te komen. Kwaliteit bij Pallia Zorgbureau betekent: tevreden klanten!

Zelfstandig leven

Tevreden, omdat u zich gehoord en gezien voelt en omdat u op een professionele manier ondersteund wordt, zodat u thuis zo veilig mogelijk zelfstandig kunt blijven leven.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eens in de 2 jaar wordt een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie.

In 2016 was het resultaat: 9,26 Hier zijn we uitermate trots op en werken er dagelijks aan om de kwaliteit van de zorg te behouden

Wat is het HKZ-certificaat?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een branche specifieke norm gebaseerd op de ISO 9001. Het HKZ-certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Dit betekent dat de instelling:
  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld
Toetsing

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.