Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, bespreek deze dan eerst met de medewerker die zorg bij u verleent of met de eerstverantwoordelijke zorgverlener. Meestal zal een dergelijk gesprek het probleem oplossen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren kunt u contact opnemen met onze directeur Ko Besuijen.

Email: k.besuijen@palliazorgbureau.nl of telefonisch via 0174 441527

Klachtenbehandeling door de klachtenfunctionaris

Pallia Zorgbureau beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hier kunt u ook te allen tijde uw klacht schriftelijk indienen. U kunt dit sturen naar: Pallia Zorgbureau B.V., t.a.v. mw. drs. J.W.M. Koremans, klachtenfunctionaris, Postbus 172, 2690 AD ’s-Gravenzande.

U kunt uw klacht ook telefonisch voorleggen aan: Annemiek Koremans, klachtenfunctionaris, via telefoonnummer: 06-12104536 of via e-mail: annemiekkoremans@gmail.com.

De klachtenfunctionaris behandelt uw klacht vertrouwelijk en zorgvuldig. Binnen 4 weken wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht over de afhandeling.

Klachtenbehandeling door de klachtencommissie

Pallia Zorgbureau beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie die werkt volgens het reglement klachtencommissie. Deze commissie werkt met een klachtenreglement wat aangeeft hoe bij Pallia Zorgbureau B.V. wordt omgegaan met klachten over geleverde zorg of dienst.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen en sturen naar: Pallia Zorgbureau B.V., t.a.v. de klachtencommissie, Postbus 172, 2690 AD ’s-Gravenzande.

Indien nodig kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het opstellen van de klachtenbrief. De klachtencommissie geeft binnen 8 weken een uitspraak.

Klachtenbehandeling door de Geschillencommissie Zorginstellingen

Als u vindt dat uw klacht na de beslissing van de klachtenfunctionaris nog niet is opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie Zorginstellingen (http://www.degeschillencommissie.nl). De klachtenfunctionaris kan u hierin adviseren.