Missie

Pallia Zorgbureau biedt excellente thuiszorg in het Westland waaronder verpleging, verzorging, begeleiding en aanvullende zorgpakketten.

De cliënt staat centraal

De cliënt staat centraal in onze zorg- en dienstverlening. Pallia Zorgbureau wil met de zorgverlening een cliënt helpen om beter en langer zelfstandig te kunnen functioneren in de eigen thuisomgeving met de eigen normen en waarden.

Kwalitatieve en cliëntgerichte zorg

Pallia Zorgbureau staat voor kwalitatieve en cliëntgerichte zorg. Ons doel is een tevreden cliënt (en zijn omgeving). Pallia Zorgbureau bouwt samen met de cliënt een vertrouwensrelatie op, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, inlevingsvermogen en professionaliteit.

Visie

Pallia Zorgbureau vindt het zelfsturend vermogen van de cliënt belangrijk. Het zorgplan wordt samen met de cliënt ingevuld en aangepast aan de zorgbehoefte van de cliënt. Pallia Zorgbureau biedt de cliënt extra mogelijkheden en diensten, waarbij de cliënt de regie houdt over het eigen leven bij de invulling van de zorg.