PALLIATIEVE ZORG

Als bij een patiënt genezing niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld door een ongeneeslijke of levensbedreigende ziekte, is de levensverwachting vaak beperkt. In deze laatste levensfase zijn er vaak nog tal van zaken die nog onbeantwoord of niet ingevuld zijn. Tevens bestaat er vaak de behoefte aan zorg en begeleiding.

Kwaliteit van leven

Palliatieve zorg kan een waardevolle bijdrage leveren bij het verzorgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

  • Ondersteuning tijdens het ziekteproces
  • Hulpmiddelen verzorgen om de levenskwaliteit te verbeteren
  • Het behandelen van pijn en andere symptomen bij de cliënt
  • Ondersteunen van familie en mantelzorgers

TERMINALE ZORG

Terminale zorg is er voor de mensen in hun allerlaatste levensfase. Dankzij de liefdevolle en professionele zorg van Pallia Zorgbureau kunnen we deze cliënten en hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden.

De zorg van Pallia Zorgbureau

Het liefst wil iemand, die ernstig ziek en in de laatste levensfase is, thuis blijven, omringd door naaste familieleden. Gelukkig kan dat dankzij de zorg van Pallia Zorgbureau.

Verzorgende en verpleegkundige

Al naar gelang de situatie en de wensen varieert de zorg van enkele zorgmomenten per dag tot de aanwezigheid van 24 uur. De verzorgenden en verpleegkundigen bieden de zorg die, op dat moment, het beste past bij de situatie waarin de cliënt verkeert.