WIJKVERPLEGING

De wijkverpleegkundige stelt indicaties als het gaat om zaken die vallen binnen de Zorgverzekeringswet (ZvW) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie voor de Wet langdurige zorg (WLZ) en dan met name de zorgzwaartepakketten. De wijkverpleegkundige en het CIZ bepalen hoeveel uren en welke zorg u precies krijgt.

thuiszorg en/of begeleiding

Tijdens het intakegesprek kunt u, samen met onze wijkverpleegkundige, bespreken welke thuiszorg en/of begeleiding u wenst. Vervolgens zal er gekeken worden naar een eventuele indicatiestelling en zal geholpen worden deze voor, en met u te organiseren.

Uw persoonlijke wensen

Na indicatiestelling, waarin de te ontvangen zorg en begeleiding uitgebreid staan omschreven, wordt samen met u een planning gemaakt voor de contactmomenten. Deze worden vanzelfsprekend zoveel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke wensen en hulpvraag. Zo houdt u altijd zelf de regie in handen.

Ervaren in de zorgverlening en begeleiding

Een klein team aan hulpverleners komt bij u thuis. Wij zijn gekwalificeerd, flexibel inzetbaar en ervaren in de zorgverlening en begeleiding. U krijgt een vast aanspreekpunt met wie u uw wensen kunt bespreken.


Verdere taken van de (wijk)verpleegkundige:
  • Begeleiding en toediening (gespecialiseerd) medicijngebruik
  • Zorg met beademingsapparatuur, infuus en/of sondevoeding
  • Geven van (gecompliceerde) wondbehandeling, voorkomen van wonden
  • Advisering van aanschaf van hulpmiddelen
  • Coördineren van complexe zorg
  • Katheter- stomazorg
  • Toedienen van zuurstof
  • Beademing
  • Toedienen van injecties
De wijkverpleegkundige

De verschuiving van complexe zorgvragen naar de eerstelijns gezondheidszorg vraagt om een sterke regiefunctie in de wijk. De wijkverpleegkundige is terug als spil van de zorg in de buurt. De wijkverpleegkundige is de schakel die de verbinding legt tussen wonen, zorg en welzijn. Hij of zij is de aangewezen persoon om de complexe vraag van de cliënt of patiënt in beeld te brengen, de hierop benodigde zorg te coördineren en in samenwerking met ketenpartners (huisartsen) de zorg te leveren. De wijkverpleegkundige heeft een bepalende rol in welke zorg een cliënt nodig heeft en hoeveel.